Nuoriso Leader -rahoitus

Nuoriso Leader -rahoituksen avulla nuoret voivat toteuttaa omia ideoitaan. Projektin tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja raportoima. Hakeminen on nopeaa ja helppoa!

Mihin rahoitusta voi saada?

 • Yhteiseen tekemiseen ja alueen kehittämiseen. Tekeminen tai hankinta tulee olla sellaista, josta hyötyvät myös muut alueen nuoret.
 • Tapahtuman järjestämiseen Keskipiste-Leaderin alueella (Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Siikalatva)
 • Harrastusvälineiden hankintaan
 • Yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen

Kenelle?

Nuoriso Leader -rahoitus on suunnattu toiminta-alueellamme asuville 13-25 -vuotiaille nuorille.

Vapaa-ajanprojekteissa hakijana tulee olla vähintään kolmen nuoren ryhmä. Mikäli hakijana on nuori yrittäjä, rahoituksen voi saada yksinkin.

Paljonko rahoitusta voi saada?

Vapaa-ajan projekteille

 • Rahoituksen määrä 100-500€ / projekti
 • Kustannusarvion ollessa 100-200€ rahoitus on 100%. Tällöin omaa rahaa ei tarvitse.
 • Mikäli kustannusarvio on yli 200€ rahoitus on 90%, jolloin omaa rahaa tarvitaan 10% kokonaiskustannuksista.
 • Tapahtumatonni tapahtumien järjestämiseen. Tukea voi saada 1000€, tuen osuus 90 %

Yritystoimintaan

 • Rahoituksen määrä 100-500€ / projekti.
 • Rahoitus on 75% kustannusarvion koosta riippumatta.

Nuoriso Leader säännöt

Tutustuthan näihin ennen hakemuksen lähettämistä!

Jos sinulle jää kysyttävää, otathan yhteyttä nuorisoaktivaattoriin. 🙂

 • Tuen hakeminen

  • Sähköinen haku Nuoriso Leader -sivuston kautta
  • Hakuaika on jatkuva, hakemukset käsitellään säännöllisesti
  • Jos projektissa tehdään hankintoja yhteiseen käyttöön (esim. yhteiset harrastusvälineet) hakijan on annettava selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään ja miten niiden yhteiskäyttö onnistuu
  • Jos projektissa kerätään varoja, tulee niidenkäyttötarkoituksesta kertoa tukea hakiessa
  • Keskipiste-Leader ry pidättää oikeuden hyväksyä / hylätä hakemus
  • Keskipiste-Leader ry pidättää oikeuden sääntömuutoksiin
 • Tuen maksaminen

  • Päätös rahoituksesta ilmoitetaan hakijalle sähköisesti kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä
  • Rahoitus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille kokonaisuudessaan kahden viikon sisällä päätöksen teosta
  • Mikäli projekti toteutuu suunniteltua pienempänä, hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus Keskipiste-Leader ry:lle
  • Mikäli projekti peruuntuu kokonaan, myönnetty tuki on palautettava kokonaisuudessaan Keskipiste-Leader ry:lle
 • Projektin toteuttaminen

  • Rahoitus on käytettävä siihen projektiin, mihin se on haettu
  • Mikäli suunnitelmiin tulee muutoksia, niistä on ilmoitettava Keskipiste-Leaderille ennen hankintojen tekemistä
  • Toiminnan tulee olla päihteetöntä
 • Projektin raportointi

  • Projekti raportoidaan sähköisesti Nuoriso Leader-sivustolla kuukauden kuluessa projektin päättymispäivästä.
  • Jos projektin toteutuminen viivästyy, raportointi aikaa voidaan jatkaa hakijan sitä pyytäessä. Olethan yhteydessä nuorisoaktivaattoriin, mikäli tarvitset lisäaikaa!
  • Projektiraportin liitteeksi toivotaan kuvia projektin toteutuksesta. Tarkemmat ohjeet kuvien ottamiseen lähetetään rahoituspäätöksen yhteydessä hakijan ilmoittamaan sähköpostiin
  • Säilytä kuitit, niitä voit tarvita!
 • Mihin rahoitusta ei voida myöntää?

  • Normaalista, jatkuvasta toiminnasta syntyviin kuluihin
  • Kalustoon / toimintaan joka kuuluu oppilaitoksen, kunnan tai muun organisaation rahoitettavaksi
  • Pysyviin ja toistuviin kustannuksiin kuten; vuokrat, jäsenmaksut, kuukausimaksut, vakuutusmaksut yms.
  • Yksityiskäyttöön tuleviin hankintoihin
  • Henkilökohtaiseen harrastustoimintaan
  • Eteenpäin myytäviin tuotteisiin
  • Tukea ei voida myöntää, jos projektin toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen lähettämistä. Toiminta voidaan kuitenkin aloittaa omalla riskillä hakemuksen lähettämisen jälkeen.