Palvelut yhteisöille

Keskipiste-Leader myöntää tukea yhteisöille toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Hanketuet kannustavat maaseudun asukkaita, yrittäjiä ja organisaatioita yhteiseen kehittämistyöhön. Hanke on tavoitteellista ja järjestäytynyttä toimintaa jonkin asian parantamiseksi, kokeilemiseksi tai aloittamiseksi. Sen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä.

Hankerahoitus toiminnan ja palveluiden kehittämiseen

Hankerahoitusta on tarjolla eri tarkoituksiin: kehittämiseen, yleishyödyllisiin investointeihin sekä koulutukseen ja tiedonvälitykseen. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina, alueellisina, valtakunnallisina tai kansainvälisinä. Tuki voi olla joko EU:n maaseuturahaston Leader-tukea tai alueen omaa Yhteisö Leader -tukea, riippuen toimenpiteen laajuudesta. Oman idean kanssa kannattaa olla yhteydessä Keskipiste-Leaderin toimistoon, niin voimme yhdessä miettiä, millaisia mahdollisuuksia idean rahoittamiseksi on. Vaihtoehdoista voit lukea tarkemmin alla olevista linkeistä:

Leader-rahoitus isommille hankkeille ja investoinneille

Maaseuturahaston Leader-tukea voi hakea isompiin investointeihin tai kehittämishankkeisiin. Tuen määrä on vähintään 1 000 €.

Yhteisö Leader yhteisöjen pienille kehittämis- ja investointitoimille

Yhteisö Leader -tuki on tarkoitettu pienempiin hankintoihin ja toiminnan kehittämiseen. Tuen määrä on enintään 800 €.

Mihin hankerahoitusta voi saada?

Kuka voi hakea rahoitusta?

Tukea myönnetään kehittämishankkeisiin ja investointeihin

Hakijana voivat olla rekisteröidyt yhdistykset,  julkisoikeudellinen yhteisöt tai säätiöt ja osuuskunnat, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistys, 4H-yhdistys, maamiesseura, kunta, kuntayhtymä tai oppilaitos. Kun suunnittelet hanketta, ole aina yhteydessä Leader-toimistoon, niin voimme keskustella hankkeen soveltuvuudesta kehittämisohjelmaamme sekä mitä lisätietoja, liitteitä tms. tarvitaan. Näin vältyt usein turhan työn tekemiseltä!

Esimerkkejä voit lukea hanke-esittelyistä tai Ruokaviraston valtakunnallisesta hankerekisteristä (avautuu uuteen ikkunaan)

Ihmisryhmä rakennelman edessä

     Tartu tuumasta toimeen. Kysy lisätietoa Leader-toimistolta.     Ota yhteyttä

Muuta kiinnostavaa