Hanketoiminnan aikana

Tuumasta toimeen! Tälle sivulle on koottu muutamia Leader-hankkeen toteuttamisen aikana tarvittavia ohjeita, vinkkejä ja työkaluja.

HUOM! Tällä sivulla olevat tiedot ja ohjeet koskevat EU-ohjelmakauden 2014-2022  hankkeita. Uuden ohjelmakauden ohjeet löytyvät omalta sivultaan.

Hanketoiminnasta

Tuettavien hankkeiden ja toimenpiteiden toteuttamista ohjaa ennen kaikkea niiden hyväksytty hankesuunnitelma. Viranomaisen tukipäätöksestä löydätte myönnetyn tuen ja muun rahoituksen määrät, sekä hyväksyttävien kulujen enimmäismäärät.

Tukea maksetaan syntyneiden kustannuksien perusteella, hankkeelle myönnetyn tukiprosentin mukaisesti. Kustannukset voivat syntyä haettuna hankeaikana, ei ennemmin eikä myöhemmin.

Lisää vinkkejä hankkeen toteuttamiseen Hanketoimijan käsikirjasta (aukeaa uuteen ikkunaan).  Neuvoja ja ohjeita saa ja kannattaa kysyä myös Leader-toimistolta!

Henkilöitä pöydän äärellää

Hankkeen aikana

Hankintojen kilpailuttaminen

Yli 2 500 €  hankinnoissa on selvitettävä paikallinen hintataso puhelinsoitoilla, mainonnan perusteella tai riittävä määrä tarjouksia pyytämällä. Hintojen selvityksen tavat ja tulokset kirjataan ylös.

Hankkeen talkootyö

Talkootunnit tulee kirjata ylös Leader-toimiston antamien ohjeiden perusteela.

Hankkeesta tiedottaminen

Hankkeilta odotetaan avoimuutta ja toiminnan tuloksien tiedottamista.  Leader-hankkeissa tulee selvästi näkyä maininta EU:n osallistumisesta rahoitukseen.

Tiedottaminen

Leader-rahoitettuja hankkeita koskevissa lehtijutuissa, lehdistötiedotteissa, mediatilaisuuksissa yms. on mainittava EU:n Leader-rahoitus. Kun hanketta toteutetaan Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnissa, uutisoinnissa tulisi mainita myös Leader-rahoitusta kanavoiva taho eli Keskipiste-Leader.

Kaikissa ohjelman rahoituksella tehdyissä julkaisuissa (kuten esitteissä, raporteissa ja lehti-ilmoituksissa) on käytettävä Euroopan unionin lippua. Lipun yhteydessä tulee olla seuraava tunnuslause: ”Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin”. EU-lipun lisäksi tulee käyttää Leader-logoa aina kun rahoitus tulee Leaderin kautta. Alla olevissa kuvatiedostoissa on EU-lippu ja kyseinen rahastoa kuvaava lause sekä Leader-logo.

EU-lipun ja Leader-logon lisäksi voidaan käyttää muita tunnuksia kuten Keskipiste-Leaderin logoa tai organisaation omaa tunnusta.

Klikkaamalla logoa aukeaa Maaseutuverkostopalveluiden kuvapankki, josta voit ladata tarpeelliset logovaihtoehdot.

Muuta kiinnostavaa