Nuorisotyöryhmä

Nuorisotyöryhmätoiminta on osa Keskipiste-Leaderin Nuoriso Leader -toimintaa. Työryhmätoiminnan tavoitteena on kehittää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia alueelliseen kehittämiseen ja osallistaa nuoria mukaan toimintaan. Lähtökohtana on, että nuoret toimivat aktiivisesti Nuoriso Leader -toiminnan ytimessä.

Nuorisotyöryhmätoiminta

Nuorisotyöryhmä koostuu Keskipiste-Leaderin toiminta-alueen 13-25 -vuotiaista nuorista. Työryhmässä on jäseniä jokaisesta toiminta-alueen kunnasta. Kaksi työryhmän jäsentä on nimetty Keskipiste-Leaderin hallituksen täysivaltaiseksi nuorisojäseneksi sekä hänen varajäsenekseen.

Nuorisotyöryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa käsittelemään Nuoriso Leader -rahoitushakemukset. Hankekokousten lisäksi työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan myös muiden aiheiden tiimoilta.

Nuorisotyöryhmän tehtävät

  • Luoda päätösesitykset Nuoriso Leader -rahoituksiin
  • Nostaa esille nuorten toiveita Keskipiste-Leaderin alueen kehittämiseksi
  • Kehittää Nuoriso Leader -toimintaa
  • Toimia viestinvälittäjänä nuorten ja Keskipiste-Leaderin välillä

Keskipiste-Leaderin nuorisotyöryhmän jäsenet paikkakunnittain