Leader-hanketuet ja niiden hakeminen

Maaseuturahaston Leader-tukea voi hakea isompiin investointeihin tai kehittämishankkeisiin. Tuki voi olla 5 000 € – 80 000 €.

Hanketuki

Hanketukea voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, julkisoikeudelliset yhteisöt ja osuuskunnat.

Yleishyödyllinen kehittämishanke on tarkoitettu mm. palveluiden ja kylien kehittämiseen, nuorten osallistamiseen, kansainväliseen yhteistyöhön.

Yleishyödyllistä investointitukea voi saada yhteiseen käyttöön tulevien kohteiden rakentamiseen, laajentamiseen, korjaamiseen tai ostamiseen sekä kone-, laite- ja kalustohankintoihin.

Yhteistyöhankkeella kehitetään yrittäjien yhteistyötä ja verkostoitumista.  Koulutus- ja tiedonvälityshankkeilla lisätään alueen asukkaiden osaamista.

Tarjolla olevat tukimahdollisuudet

 • Kehittämishanke (tuki 80 %)
 • Investointihanke, kustannukset yli 15 000 € (tuki 65 %)
 • Investointihanke, kustannukset alle 15 000 € (tuki 75 %)
 • Yhteistyö, koulutus (tuki max. 80 %)
 • Tuen määrä 5 000 € – 80 000 €
 • Lue lisää hankemuodoista Ruokaviraston sivuilta (aukeaa uuteen ikkunaan)

Haluatko hakea tukea? Toimi näin

Ota yhteyttä meihin ja kerro suunnitelmasi

Yhdessä voimme pohtia, sopisiko Leader-rahoitus suunnitelmien toteuttamiseen.

Leader-hallitus käsittelee hakemuksesi

Ilmoitamme, kun hakemus on tullut vireilla ja voit halutessasi aloittaa toimenpiteet omalla riskillä.

Neuvomme sinua hakemuksen valmistelussa

Hakemukseen tarvitset hankesuunnitelman lisäksi muita liitteitä.

Saat päätöksen. Tutustu siihen huolellisesti

Tuen käyttöön liittyy ehtoja, joita tulee noudattaa.

Tee hakemus sähköiseen hakujärjestelmä Hyrrään

Ilmoitamme, kun hakemus on tullut vireilla ja voit halutessasi aloittaa toimenpiteet.

Toteuta hanketta ja hae
maksatusta

Keskipiste-Leaderin maksatusneuvojalta saat ohjeita mm. tukeen liittyvään kirjanpitoon ja tuen hakemisesta maksuun.

Keskipiste-Leaderin rahoittamien hankkeiden valintakriteerit 2014-2020

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa on käytössä avoin valintamenettely. Jokaisen hankkeen rahoitettavuutta
harkitaan tapauskohtaisesti. Perusedellytys hankerahoitukselle on, että hakija ja hankeasiakirjat täyttävät lainsäädännön yleiset vaatimukset.

Kaikkien Keskipiste-Leaderin rahoittamien hankkeiden tulee täyttää jollain painopistealueella yksi tai useampi pakollinen kriteeri, lisäksi jokaisen rahoitettavan hankkeen tulee saada vähintään 7 pistettä valintakriteereistä. Valintakriteerien perusteella Keskipiste-Leaderin hallitus asettaa hakemukset järjestykseen sen mukaan, kuinka hyvin ne edistävät strategiaan kirjattuja tavoitteita ja toiminnan painopistealueita. Lisäksi hallitus voi tehdä tarkentavia linjauksia rahoitettaviin tukiin.

 • Painopisteiden mukaiset pakolliset kriteerit

  1. Yrittäjyyden edistäminen

  • tukee uuden yrityksen tai uuden liiketoiminnan syntymistä
  • parantaa yrityksen kilpailukykyä, kannattavuutta, tuottavuutta tai toiminnan laatua
  • kehittää yhteisöjen liiketoimintaa
  • edistää nuorten yritteliäisyyttä

  2. Paikallisyhteisöt ja lähidemokratia

  • edistää alueen asukkaiden elämänlaatua ja sosiaalista pääomaa
  • edistää kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia alueella
  • edistää alueen lähituotteiden jalostamista ja tuotekehittelyä

  3. Nuoret voimavarana

  • edistää nuorten osallistumista ja sitoutumista kehittämistyöhön
  • edistää nuorten omaehtoista toimintaa
  • edistää nuorten toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia
  • edistää nuorten viihtymistä alueella
 • Valintakriteerit:

  Jokaisen rahoitettavan hankkeen tulee saada vähintään 7 pistettä:

  • Edistää työllisyyttä välittömästi tai välillisesti 0-3
  • Tukee kokonaan uudentyyppisen liiketoiminnan syntymistä 0-3
  • Edistää alueen vetovoimaa 0-3
  • Parantaa alueella toimivien palvelujen saatavuutta 0-3
  • Kokeilee tai edistää rohkeasti uusia toimintamalleja tai palveluja tai tuotteita 0-3
  • Edistää yhteistyötä ja verkostoitumista 0-3
  • Edistää paikallisia bioenergiaratkaisuja 0-1
  • Hyödyntää kestävällä tavalla alueen luonnonvaroja 0-1
  • Lisää kansainvälisyyttä alueella 0-1
  • Toimintamalli on siirrettävissä muiden toimijoiden käyttöön 0-1

   

  Lisäksi kansainvälisten hankkeiden tulee täyttää vähintään yksi seuraavista kriteereistä:

  • Toimintaa rakennetaan uusille yhteistyöalueille
  • Toimijoiden yhteistyötä vahvistetaan uusilla teemoilla
  • Toiminnalla edistetään tuotteiden tai palveluiden saatavuutta kansainvälisillä markkinoilla
  • Toiminnalla saadaan sellaista lisäarvoa, mitä ei ainoastaan paikallisilla toimilla voitaisi saavuttaa

Lomakkeet ja ohjeet yhteisöille

Hyrrä-hakemukseen tarvitset myös liitteitä.

Tutustu lomakkeisiin ja ohjeisiin

Jätä hakemus Hyrrässä

Leader-tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta.

Ruokaviraston Hyrrä-palveluun

Hanketoiminnan aikana

Ohjeita hankkeen toteuttamiseen

Hanketoiminnan aikana

Maksun hakeminen

Katso tarkemmat ohjeet hanketuen maksun hakemiseen

Tutustu maksun hakemiseen