Leader-hanketuet ja niiden hakeminen

Rahoitusta yleishyödyllisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin

Maaseuturahaston Leader-tukea voi hakea isompiin investointeihin tai kehittämishankkeisiin (kustannusarvio yli 8 000 €) sekä pienhankkeisiin (kustannusarvio alle 8 000 €). Pienin myönnettävä tuki on 1 000 €.

Hanketuki

Hanketukea voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, julkisoikeudelliset yhteisöt ja osuuskunnat.

Yleishyödyllinen kehittämishanke on tarkoitettu mm. palveluiden ja kylien kehittämiseen, nuorten osallistamiseen, kansainväliseen yhteistyöhön.

Yleishyödyllistä investointitukea voi saada yhteiseen käyttöön tulevien kohteiden rakentamiseen, laajentamiseen, korjaamiseen tai ostamiseen sekä kone-, laite- ja kalustohankintoihin. Tukea voi saada myös pienimuotoisiin ympäristönkunnostushankkeisiin.

Yhteistyöhankkeella kehitetään yrittäjien yhteistyötä ja verkostoitumista.  Koulutus- ja tiedonvälityshankkeilla lisätään alueen asukkaiden osaamista.

Tarjolla olevat tukimahdollisuudet

 • Kehittämishanke (tuki 80 %)
 • Investointihanke (tuki 65 %)
 • Pienhanke, kehittäminen tai investointi (tuki 80 %)
 • Yhteistyö, koulutus (tuki max. 80 %)
 • Lue lisää hankemuodoista Ruokaviraston sivuilta (aukeaa uuteen ikkunaan)

Haluatko hakea tukea? Toimi näin

Ota yhteyttä meihin ja kerro suunnitelmasi

Yhdessä voimme pohtia, sopisiko Leader-rahoitus suunnitelmien toteuttamiseen.

Leader-hallitus käsittelee hakemuksesi

Ilmoitamme, kun hakemus on tullut vireille ja voit halutessasi aloittaa toimenpiteet omalla riskillä.

Neuvomme sinua hakemuksen valmistelussa

Hakemukseen tarvitset hankesuunnitelman lisäksi muita liitteitä.

Saat päätöksen. Tutustu siihen huolellisesti

Tuen käyttöön liittyy ehtoja, joita tulee noudattaa.

Tee hakemus sähköiseen hakujärjestelmä Hyrrään

Ilmoitamme, kun hakemus on tullut vireilla ja voit halutessasi aloittaa toimenpiteet.

Toteuta hanketta ja hae
maksatusta

Keskipiste-Leaderin maksatusneuvojalta saat ohjeita mm. tukeen liittyvään kirjanpitoon ja tuen hakemisesta maksuun.

Keskipiste-Leaderin rahoittamien hankkeiden valintakriteerit 2023-2027

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa on käytössä avoin valintamenettely. Jokaisen hankkeen rahoitettavuutta
harkitaan tapauskohtaisesti. Perusedellytys hankerahoitukselle on, että hakija ja hankeasiakirjat täyttävät lainsäädännön yleiset vaatimukset.

Kaikkien Keskipiste-Leaderin rahoittamien hankkeiden tulee täyttää pakolliset kriteerit (3 kpl), lisäksi jokaisen rahoitettavan hankkeen tulee saada vähintään 8 pistettä valintakriteereistä. Yritystoiminnan suunnittelu- ja kokeiluhankkeiden ja yhteisöjen pienhankkeiden tulee saada vähintään 1 piste.  Valintakriteerien perusteella Keskipiste-Leaderin hallitus asettaa hakemukset järjestykseen sen mukaan, kuinka hyvin ne edistävät strategiaan kirjattuja tavoitteita ja toiminnan painopistealueita. Lisäksi hallitus voi tehdä tarkentavia linjauksia myönnettäviin tukiin.

 • Pakolliset kriteerit (kyllä / ei)

  1. Toteuttaa vähintään yhtä kehittämisohjelman painopistettä
  2. Hanke perustuu paikallisiin tarpeisiin
  3. Hakijalla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke
 • Valintakriteerit:

  Jokaisen rahoitettavan hankkeen tulee saada vähintään 8 pistettä.

  Asteikko 0-3: 0= ei yhtään, 1=vähän 2=hyvin 3=merkittävästi

  Asteikko 0-1: 0 = ei, 1=kyllä

  • Edistää alueen asukkaiden hyvinvointia tai osallisuutta 0-3
  • Edistää alueen vetovoimaa 0-3
  • Parantaa alueen palveluita (saatavuus ja/tai laatu) 0-3
  • Kokeilee tai edistää uusia toimintamalleja tai palveluja tai tuotteita 0-3
  • Edistää yhteistyötä ja verkostoitumista 0-3
  • Edistää nuorten yrittäjyyttä tai alueen elinkeino- ja yritystoimintaa 0-3
  • Edistää kulttuuritoimintaa tai kulttuuriperinnön siirtymistä 0-3
  • Edistää paikallisia ilmasto- tai ympäristötoimia 0-1
  • Lisää kansainvälisyyttä alueella 0-1
  • Edistää digitaalisia ratkaisuja 0-1

   

 • Valintakriteerit yhteisöjen pienhankkeille

  Jokaisen rahoitettavan hankkeen tulee saada vähintään 1 piste.

  Asteikko 0-3: 0= ei yhtään, 1=vähän 2=hyvin 3=merkittävästi

  • Toteuttaa Keskipiste-Leaderin strategiaa 0-3

Lomakkeet ja ohjeet yhteisöille

Hyrrä-hakemukseen tarvitset myös liitteitä.

Tutustu lomakkeisiin ja ohjeisiin

Jätä hakemus Hyrrässä

Leader-tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta.

Ruokaviraston Hyrrä-palveluun

Hanketoiminnan aikana

Ohjeita hankkeen toteuttamiseen

Hanketoiminnan aikana

Maksun hakeminen

Katso tarkemmat ohjeet hanketuen maksun hakemiseen

Tutustu maksun hakemiseen