Hanketoiminnan aikana 2023-2027

Tuumasta toimeen! Tälle sivulle on koottu muutamia Leader-hankkeen toteuttamisen aikana tarvittavia ohjeita, vinkkejä ja työkaluja.

HUOM! Tällä sivulla olevat tiedot ja ohjeet koskevat EU-ohjelmakauden 2023-2027  hankkeita.

Hanketoiminnasta

Tuettavien hankkeiden ja toimenpiteiden toteuttamista ohjaa ennen kaikkea niiden hyväksytty hankesuunnitelma. Viranomaisen tukipäätöksestä löydätte myönnetyn tuen ja muun rahoituksen määrät, sekä hyväksyttävien kulujen enimmäismäärät.

Tukea maksetaan syntyneiden kustannuksien perusteella, hankkeelle myönnetyn tukiprosentin mukaisesti tai muun kustannusmallin perusteella. Kustannukset voivat syntyä haettuna hankeaikana, ei ennemmin eikä myöhemmin.

Neuvoja ja ohjeita saa ja kannattaa kysyä myös Leader-toimistolta!

Hankkeen aikana

Hankintojen kilpailuttaminen

Yli 3 000 €  hankinnoissa on selvitettävä paikallinen hintataso puhelinsoitoilla, mainonnan perusteella tai riittävä määrä tarjouksia pyytämällä. Hintojen selvityksen tavat ja tulokset kirjataan ylös.

Hankkeen talkootyö

Talkootunnit tulee kirjata ylös Leader-toimiston antamien ohjeiden perusteela.

Hankkeesta tiedottaminen

Hankkeilta odotetaan avoimuutta ja toiminnan tuloksien tiedottamista.  Leader-hankkeissa tulee selvästi näkyä maininta EU:n osallistumisesta rahoitukseen.

Tiedottaminen

Leader-rahoitettuja hankkeita koskevissa lehtijutuissa, lehdistötiedotteissa, sosiaalisen median julkaisuissa yms. on mainittava EU:n Leader-rahoitus. Kun hanketta toteutetaan Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnissa, uutisoinnissa tulisi mainita myös Leader-rahoitusta kanavoiva taho eli Keskipiste-Leader.

Jos hankkeella on verkkosivusto tai sosiaalisen median tili, tulee niissä esittää hankkeesta lyhyt kuvaus (hankkeen tavoitteet, EU:n rahoitus). Tiedot voidaan antaa sosiaalisen median tilin esittelytekstissä tai profiilikuvauksessa.

Kaikissa ohjelman rahoituksella tehdyissä julkaisuissa (kuten esitteissä, raporteissa ja lehti-ilmoituksissa) ja viestintämateriaalissa on oltava näkyvissä EU:n tunnus, eli EU-lippu ja teksti ”EU:n osarahoittama”.  EU-lipun lisäksi on hyvä käyttää Keskipiste-Leaderin logoa aina kun rahoitus tulee Leaderin kautta. Vieressä olevissa kuvatiedostoissa on EU-lippu ja Keskipiste-Leaderin logo.

EU-lipun ja Leader-logon lisäksi voidaan käyttää muita tunnuksia kuten  tai organisaation omaa tunnusta.

Klikkaamalla logoa aukeaa Maaseutuverkostopalveluiden kuvapankki, josta voit ladata tarpeelliset logovaihtoehdot. Kuvapankista löytyy myös esimerkiksi mustavalkoiset logot.

Julisteet ja kyltit

Kun hanketuen määrä on yli 10 000 euroa, aseta näkyvälle paikalle hanketta esittelevä juliste.Tulostettavan julistepohjan voit ladata Word-tiedostona kuvapankista.  Täytä julisteeseen kuvaus hankkeesta. Kuvauksessa voit kertoa esimerkiksi hankkeen nimen, kuka hanketta toteuttaa ja mitä hankkeessa tehdään sekä sen, että hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta Keskipiste-Leaderilta. Tulosta juliste A3-koossa.

Investointihankkeissa tuen ollessa yli 50 000 euroa, kiinnitä investoinnin yhteyteen tuesta kertova tiedotuskyltti. Tiedot voidaan esittää myös sähköisellä näytöllä. Saat tiedotuskyltin Keskipiste-Leaderilta.

Jos investointi on tätä pienempi, ei virallista tiedotuskylttiä vaadita. Suosittelemme kuitenkin käyttämään kylttiä Leader-rahoituksesta tiedottamiseen.

Muuta kiinnostavaa