Esimerkkejä hyvistä hankkeista

Keskipiste-Leader rahoittaa vuosittain kymmeniä yhteisöjen, nuorten ja yritysten hankkeita. Tälle sivulle on koottu esimerkkejä rahoitetuista hankkeista.

Keskipiste-Leader valitsee ja palkitsee vuosittain rahoitettujen hankkeiden joukosta Vuoden Leader-hankkeen sekä Vuoden Nuoriso Leader -hankkeen.

Kiertävällä Pöllö-patsaalla palkitut hankkeet ovat olleet hyviä esimerkkejä uusista toimintatavoista, yhteistyön lisäämisestä tai  vaikkapa erityisen suuresta talkoohengestä. Leader-toiminnassa tavoitteena on, että hyvät käytännöt ja mallit lähtevät leviämään muidenkin toimijoiden käyttöön. Palkitsemisen tarkoituksena onkin tuoda näitä onnistumisia esille kannustavana esimerkkinä ja innostuksen lähteenä.

Vuoden Nuoriso Leader -hankkeet puolestaan saavat 250 € jatkototeutusrahan toiminnan kehittämiseen.

Lisäksi hankekorteissa esitellään muita onnistuneita hankkeita, kansainvälisiä hankkeita sekä Keskipiste-Leaderin omia hankkeita. Vihreästä painikkeesta avautuu myös uusi hanke-esite.