Esimerkkejä hyvistä hankkeista

Keskipiste-Leader valitsee ja palkitsee vuosittain rahoitettujen hankkeiden joukosta Vuoden Leader-hankkeen sekä Vuoden Nuoriso Leader -hankkeen.

Kiertävällä Pöllö-patsaalla palkitut hankkeet ovat olleet hyviä esimerkkejä uusista toimintatavoista, yhteistyön lisäämisestä tai  vaikkapa erityisen suuresta talkoohengestä. Leader-toiminnassa tavoitteena on, että hyvät käytännöt ja mallit lähtevät leviämään muidenkin toimijoiden käyttöön. Palkitsemisen tarkoituksena onkin tuoda näitä onnistumisia esille kannustavana esimerkkinä ja innostuksen lähteenä.

Vuoden Nuoriso Leader -hankkeet puolestaan saavat 250 € jatkototeutusrahan toiminnan kehittämiseen.