Elvytystaitoiset nuoret

Vuoden 2019 Nuoriso Leader -hankkeena palkittiin Nivalan VPK-nuorten  “Elvytystaitoiset nuoret”.

Nuoret harjoittelevat elvytystä

Elvytystaitoiset nuoret – projekti on erilainen ja ainutlaatuinen projekti, jonka tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten elvytystaitoja ja näin rohkaista nuoria toimimaan tapaturman sattuessa sekä auttamaan hädässä olevia. Rahoituksen avulla nuoret hankkivat nykyaikaisen Little Anne elvytysnuken. Kyseinen elvytysnukke antaa suoran palautteen elvytyksen laadusta käyttäjänsä puhelimeen ja näin elvyttäjä voi seurata omaa kehittymistään.

Jatkototeutusrahan avulla kehitetään Elvytystaitoiset nuoret -ryhmän toimintaa.


Katso myös