Leader-yritystuet ja niiden hakeminen

Ohjelmakauden 2023-2027 tuet ovat nyt haettavissa! Maaseuturahaston Leader-yritystukea voi hakea  investointeihin, yritystoiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen. Tuen määrä vaihtelee tuen muodosta riippuen.

Leader-rahoitus yrityksille

Keskipiste-Leaderin alueella sijaitsevat mikroyritykset voivat hakea yritysrahoitusta toimintansa kehittämiseen ja investointeihin. Tukea voidaan myöntää sekä osa-aikaisille että päätoimisille yrittäjille tai yritystoimintaa suunnitteleville.

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnassa tarvittavien toimitilojen hankkimiseen, rakentamiseen ja vanhojen korjaamiseen, laajentamiseen ja muuttamiseen yritystoimintaan soveltuvaksi sekä koneiden ja laitteiden hankintaan tai aineettomiin investointeihin, kuten tietokoneohjelmistojen hankkimiseen tai kehittämiseen; patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkimiseen.

Yritystoiminnan käynnistystukea voi saada yrityksen perustamisvaiheessa.

Tukea voi hakea mm. käynnistämisvaiheen asiantuntijapalveluihin, selvityksiin tai pieniin kalustohankintoihin.

Yrittäjyyskokeilussa  tukea voi käyttää lyhytaikaiseen yrittäjyyden kokeiluun ilman y-tunnusta, ja se sopii hyvin esim. opiskelijoille tai työttömille.

Yritystoiminnan ostoa suunnitteleva voi saada tukea omistajanvaihdoksen suunnitteluun liittyviin asiantuntijapalveluihin.

Kehittämistukea voi hakea sekä osa-aikaiset että päätoimiset yrittäjät liiketoimintansa kehittämiseen, kun toiminta on jo vakiintunutta.

Tukea voi hakea mm. asiantuntijapalveluihin, selvityksiin, innovointiin, tuotekehitykseen jne.

Maatalouden kokeilutukea voi saada uusien tuotantomenetelmien, tuotteiden, markkinakanavien ym. pienimuotoiseen kokeiluun alkutuotannossa

Tuki on tarkoitettu toimiin, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä ja sitä voi hakea muutkin kuin maatilat.

Lisäksi yrittäjät voivat yhdessä toisten yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa kehittää oman toimialansa kannattavuutta yhteistyöhankkeella.

Tarjolla olevat tukimahdollisuudet

 • Investointituki 40 % (kustannusarvio 5 000 € – 100 000 €)
 • Tuki energiainvestointiin 30 % (kustannusarvio 5 000 € – 100 000 €)
 • Käynnistystuki päätoiminen 7 500 €
 • Käynnistystuki osa-aikainen 5 000 €
 • Yritystoiminnan kokeilu 2 500 €
 • Omistajanvaihdoksen suunnittelu 2 500 € tai 5 000 €
 • Maatalouden kokeilu 2 500 €, 5 000 € tai 7 500 € riippuen kokeilun laajuudesta
 • Kehittämistuki 3 000 €
 • Lue tarkemmin eri tukimuodoista Ruokaviraston sivuilta (aukeaa uuteen ikkunaan)

Muun rahoituksen huomioiminen

Huom! Mikäli tarkoituksenasi on hakea Leader-yritystuen lisäksi Finnveran lainaa tai lainantakausta, ole yhteydessä pikimmiten Leader-toimistoon. Joissain tapauksissa Finnveran laina tai lainantakaus pienentävät tai eväävät Leader-tuen kokonaan.

Haluatko hakea tukea? Toimi näin

Ota yhteyttä meihin ja kerro suunnitelmasi

On hyvä olla etukäteen yhteydessä Leader-toimistoon, niin voimme yhdessä pohtia, sopisiko Leader-rahoitus sinun yrityksellesi.

Leader-hallitus käsittelee hakemuksesi

Keskipiste-Leaderin hallitus antaa lausunnon tuen rahoittamisesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tekee asiasta viranomaispäätöksen.

Neuvomme sinua hakemuksen valmistelussa

Apua hakemuksessa tarvittavien suunnitelmien tekoon kannattaa kysyä myös oman kunnan yritysneuvojalta!

Saat päätöksen. Tutustu siihen huolellisesti

Tuen käyttöön liittyy ehtoja, joita tulee noudattaa.

Tee hakemus sähköiseen hakujärjestelmä Hyrrään

Ilmoitamme, kun hakemus on tullut vireille ja voit halutessasi aloittaa toimenpiteet omalla riskillä.

Toteuta hanketta ja hae
maksatusta

Keskipiste-Leaderin maksatusneuvojalta saat ohjeita mm. tukeen liittyvään kirjanpitoon ja tuen hakemisesta maksuun.

Keskipiste-Leaderin rahoittamien yritystukien valintakriteerit 2023-2027

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa on käytössä avoin valintamenettely. Jokaisen hankkeen rahoitettavuutta harkitaan tapauskohtaisesti. Perusedellytys hankerahoitukselle on, että hakija ja hankeasiakirjat täyttävät lainsäädännön yleiset vaatimukset.

Kaikkien Keskipiste-Leaderin rahoittamien hankkeiden tulee täyttää pakolliset kriteerit (3 kpl), lisäksi jokaisen rahoitettavan hankkeen tulee saada vähintään 8 pistettä valintakriteereistä. Yritystoiminnan suunnittelu- ja kokeiluhankkeiden ja yhteisöjen pienhankkeiden tulee saada vähintään 1 piste. Valintakriteerien perusteella Keskipiste-Leaderin hallitus asettaa hakemukset järjestykseen sen mukaan, kuinka hyvin ne edistävät strategiaan kirjattuja tavoitteita ja toiminnan painopistealueita. Lisäksi hallitus voi tehdä tarkentavia linjauksia myönnettäviin tukiin.

 • Pakolliset kriteerit (kyllä/ei)

  1. Toteuttaa vähintään yhtä kehittämisohjelman painopistettä
  2. Hanke perustuu paikallisiin tarpeisiin
  3. Hakijalla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke
 • Valintakriteerit:

  Jokaisen rahoitettavan hankkeen tulee saada vähintään 8 pistettä.

  Asteikko 0-3: 0= ei yhtään, 1=vähän 2=hyvin 3=merkittävästi

  Asteikko 0-1: 0 = ei, 1=kyllä

  • Luo uusia työpaikkoja 0-3
  • Tukee uuden yrityksen tai uuden liiketoiminnan syntymistä 0-3
  • Parantaa yrityksen kilpailukykyä, kannattavuutta, tuottavuutta tai toiminnan laatua 0-3
  • Parantaa alueen palveluita (saatavuus ja/tai laatu) 0-3
  • Kokeilee tai edistää uusia toimintamalleja tai palveluja tai tuotteita 0-3
  • Hankkeen pääasiallinen hyöty kohdistuu Keskipiste-Leaderin alueelle 0-3
  • Edistää nuorten yrittäjyyttä 0-1
  • Edistää yritysten paikallista yhteistyötä 0-1
  • Edistää paikallisia energiaratkaisuja 0-1
  • Edistää energiansäästöä yrityksissä 0-1
  • Edistää yrityksen kansainvälistymistä 0-1
  • Edistää digitaalisia ratkaisuja 0-1
 • Valintakriteerit yritystoiminnan suunnittelu- ja kokeiluhankkeille:

  Jokaisen rahoitettavan hankkeen tulee saada vähintään 1 piste.

  Asteikko 0-3: 0= ei yhtään, 1=vähän 2=hyvin 3=merkittävästi

  • Toteuttaa Keskipiste-Leaderin strategiaa 0-3

Lomakkeet ja ohjeet yrityksille

Hyrrä-hakemukseen tarvitset myös liitteitä.

Tutustu lomakkeisiin ja ohjeisiin

Jätä hakemus Hyrrässä

Leader-tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta.

Ruokaviraston Hyrrä-palveluun

Maksun hakeminen

Katso tarkemmat ohjeet yritystuen maksun hakemiseen

Tutustu maksun hakemiseen