Leader-yritystuet ja niiden hakeminen

Maaseuturahaston Leader-yritystukea voi hakea isompiin investointeihin sekä liiketoiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen sekä kokeiluihin. Tuki voi olla 2 000 € – 50 000 €.

Leader-rahoitus yrityksille

Keskipiste-Leaderin alueella sijaitsevat mikroyritykset voivat hakea yritysrahoitusta toimintansa kehittämiseen ja investointeihin.

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnassa tarvittavien toimitilojen hankkimiseen, rakentamiseen ja vanhojen korjaamiseen, laajentamiseen ja muuttamiseen yritystoimintaan soveltuvaksi sekä koneiden ja laitteiden hankintaan tai aineettomiin investointeihin, kuten tietokoneohjelmistojen hankkimiseen tai kehittämiseen; patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkimiseen.

Perustamistukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamiseen ja aloittamista edistävien kokeilujen toteuttamiseen uudelle yritykselle ja liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle.

Lisäksi yrittäjät voivat yhdessä toisten yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa kehittää oman toimialansa kannattavuutta yhteistyöhankkeella.

Tarjolla olevat tukimahdollisuudet

 • Investointituki 35 % / 2 000 € – 50 000 €
 • Perustamistuki 5 000 € – 35 000 €
 • Kokeilutuki 2 000 € – 10 000 €
 • Lue tarkemmin eri tukimuodoista Ruokaviraston sivuilta (aukeaa uuteen ikkunaan)

Muun rahoituksen huomioiminen

Huom! Mikäli tarkoituksenasi on hakea Leader-yritystuen lisäksi Finnveran lainaa tai lainantakausta, ole yhteydessä pikimmiten Leader-toimistoon. Joissain tapauksissa Finnveran laina tai lainantakaus pienentävät tai eväävät Leader-tuen kokonaan.

Haluatko hakea tukea? Toimi näin

Ota yhteyttä meihin ja kerro suunnitelmasi

On hyvä olla etukäteen yhteydessä Leader-toimistoon, niin voimme yhdessä pohtia, sopisiko Leader-rahoitus sinun yrityksellesi.

Leader-hallitus käsittelee hakemuksesi

Keskipiste-Leaderin hallitus antaa lausunnon tuen rahoittamisesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tekee asiasta viranomaispäätöksen.

Neuvomme sinua hakemuksen valmistelussa

Apua hakemuksessa tarvittavien suunnitelmien tekoon kannattaa kysyä myös oman kunnan yritysneuvojalta!

Saat päätöksen. Tutustu siihen huolellisesti

Tuen käyttöön liittyy ehtoja, joita tulee noudattaa.

Tee hakemus sähköiseen hakujärjestelmä Hyrrään

Ilmoitamme, kun hakemus on tullut vireilla ja voit halutessasi aloittaa toimenpiteet omalla riskillä.

Toteuta hanketta ja hae
maksatusta

Keskipiste-Leaderin maksatusneuvojalta saat ohjeita mm. tukeen liittyvään kirjanpitoon ja tuen hakemisesta maksuun.

Valintakriteerit ja rahoituslinjaukset

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa on käytössä avoin valintamenettely. Jokaisen hankkeen rahoitettavuutta harkitaan tapauskohtaisesti. Perusedellytys hankerahoitukselle on, että hakija ja hankeasiakirjat täyttävät lainsäädännön yleiset vaatimukset.

Kaikkien Keskipiste-Leaderin rahoittamien hankkeiden tulee täyttää jollain painopistealueella yksi tai useampi pakollinen kriteeri, lisäksi jokaisen rahoitettavan hankkeen tulee saada vähintään 7 pistettä valintakriteereistä. Valintakriteerien perusteella Keskipiste-Leaderin hallitus asettaa hakemukset järjestykseen sen mukaan, kuinka hyvin ne edistävät strategiaan kirjattuja tavoitteita ja toiminnan painopistealueita. Lisäksi hallitus voi tehdä tarkentavia linjauksia rahoitettaviin tukiin.

 • Painopisteiden mukaiset pakolliset kriteerit:

  1. Yrittäjyyden edistäminen

  • tukee uuden yrityksen tai uuden liiketoiminnan syntymistä
  • parantaa yrityksen kilpailukykyä, kannattavuutta, tuottavuutta tai toiminnan laatua
  • kehittää yhteisöjen liiketoimintaa
  • edistää nuorten yritteliäisyyttä

  2. Paikallisyhteisöt ja lähidemokratia

  • edistää alueen asukkaiden elämänlaatua ja sosiaalista pääomaa
  • edistää kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia alueella
  • edistää alueen lähituotteiden jalostamista ja tuotekehittelyä

  3. Nuoret voimavarana

  • edistää nuorten osallistumista ja sitoutumista kehittämistyöhön
  • edistää nuorten omaehtoista toimintaa
  • edistää nuorten toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia
  • edistää nuorten viihtymistä alueella
 • Valintakriteerit:

  Jokaisen rahoitettavan hankkeen tulee saada vähintään 7 pistettä:

  • Edistää työllisyyttä välittömästi tai välillisesti 0-3
  • Tukee kokonaan uudentyyppisen liiketoiminnan syntymistä 0-3
  • Edistää alueen vetovoimaa 0-3
  • Parantaa alueella toimivien palvelujen saatavuutta 0-3
  • Kokeilee tai edistää rohkeasti uusia toimintamalleja tai palveluja tai tuotteita 0-3
  • Edistää yhteistyötä ja verkostoitumista 0-3
  • Edistää paikallisia bioenergiaratkaisuja 0-1
  • Hyödyntää kestävällä tavalla alueen luonnonvaroja 0-1
  • Lisää kansainvälisyyttä alueella 0-1
  • Toimintamalli on siirrettävissä muiden toimijoiden käyttöön 0-1

Lomakkeet ja ohjeet yrityksille

Hyrrä-hakemukseen tarvitset myös liitteitä.

Tutustu lomakkeisiin ja ohjeisiin

Jätä hakemus Hyrrässä

Leader-tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta.

Ruokaviraston Hyrrä-palveluun

Maksun hakeminen

Katso tarkemmat ohjeet yritystuen maksun hakemiseen

Tutustu maksun hakemiseen