SILTA

Keskipiste-Leader valitsee ja palkitsee vuosittain rahoitettujen hankkeiden joukosta Vuoden Leader-hankkeen. Kiertävällä Pöllö-patsaalla palkitut hankkeet ovat olleet hyviä esimerkkejä uusista toimintatavoista, yhteistyön lisäämisestä tai  vaikkapa erityisen suuresta talkoohengestä. Leader-toiminnassa tavoitteena on, että hyvät käytännöt ja mallit lähtevät leviämään muidenkin toimijoiden käyttöön. Palkitsemisen tarkoituksena onkin tuoda näitä onnistumisia esille kannustavana esimerkkinä ja innostuksen lähteenä.

Vuonna 2019 Vuoden Leader -hankkeena palkittiin Reisjärven kr. kansanopiston SILTA-hanke

Ryhmä nuoria

Tietoa hankkeesta

Maaliskuussa 2019 päättyneessä Silta-hankkeessa on kehitetty malli, jossa paneudutaan yhteistyöhön perustuvaan yrittäjyyteen nuorten näkökulmasta. Nuorille on tarjolla monia mahdollisuuksia testata yritysideoitaan erilaisissa ohjelmissa (4H-yritys, NY Vuosi yrittäjänä yms). Kuitenkin kun mahdollisuus päättyy, jää nuori usein yksin jatkoajatusten kanssa – silta ”oikeaan” yrittäjyyteen on puuttunut. Hankkeessa on perustettu nuorten oma osuuskunta Versosto, jossa nuoret yrittäjät voivat pyörittää bisnestään yksin tai ryhmässä sekä saavat mentorointia ja opastusta yrityksensä kehittämiseen ja kannustavat toinen toistaan. Versostossa oli v. 2019 hetkellä mukana yli 80 jäsentä, iältään 16-21-vuotiaita.

Tässä hankkeessa on lähdetty rohkeasti kokeilemaan ja toteuttamaan uutta, nuorten yrittäjyyttä edistävää toimintamallia. Nuoret ovat olleet merkittävässä roolissa hankkeen toteuttamisessa, jopa hankeidea on lähtöisin alun perin nuorilta. Aikuiset ovat antaneet mahdollisuudet ja raamit, joiden mukaan nuoret ovat lähteneet kehittämään maaseutua omasta näkökulmastaan. Silta-hanke pääsi myös Euroopan viiden parhaan Leader-hankkeen joukkoon Rural Inspiration Awards –hankekilpailussa huhtikuussa 2019

 


Katso myös