PoleFit Pyhäjärvi

Hankkeessa PoleFit Pyhäjärven tiloihin rakennettiin rengastrapetsien tarvitsevat tilamuutokset sekä hankittiin tarvittavia apuvälineitä.

Kuva: Janina Vuorisalo/PoleFit

Hankkeessa PoleFit Pyhäjärvi laajensi toimintaansa uudelle alueelle: rengastrapetsiin. Hankkeen aikana tehtiin tilamuutoksia ja uusien välineiden hankintaa, jotta rengastrapetsitunnit voidaan toteuttaa turvallisesti ja laadukkaasti. Laajentuminen rengastrapetsiin monipuolistaa tuntitarjontaa ja tarjoaa asiakkaille entistä enemmän vaihtoehtoja kehittyä ja nauttia liikunnasta. Tulevaisuudessa PoleFit Pyhäjärvi pyrkii järjestämään myös erilaisia workshoppeja ja tapahtumia rengastrapetsin ympärillä, mikä houkuttelee uusia asiakkaita ja tarjoaa vanhoille asiakkaille uusia elämyksiä tankotanssitarjonnan lisäksi.

”Rengastrapetsisali olisi saattanut jäädä toteutumatta ilman tätä rahoitusta.”

Yrityksen toiminta alkoi keväällä 2022, jolloin PoleFit Pyhäjärvi perustettiin. Yrittäjä Janina Vuorisalo kokee, että Leader-rahoitus antoi merkittävän lisäpotkun rengastrapetsisalin kehittämiseen ja auttoi vähentämään stressiä hankkeen rahoituksen suhteen. ”Tieto Leader-rahoitusmahdollisuuksista on ollut helposti löydettävissä, ja koen, että  Leader-tukien olemassaolo merkityksellistä yrityksen kehittämisen kannalta.” Tukihakemuksen yrittäjä teki yhdessä Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n yritysneuvojan kanssa.

Tietoa Leader-rahoituksesta saatiin jo yrityksen perustamisvaiheessa. Kun rahoituksen hakeminen rengastrapetsisaliin tuli ajankohtaiseksi, lisää tietoa ja ohjausta saatiin Keskipiste-Leaderin hankeneuvojalta. Leader-tuilla on aiemmin rahoitettu muun muassa tankotanssisalin tankoja ja muita välineitä, eli rahoituksella on ollut suuri merkitys yrityksen kehittämisessä.


Katso myös