Pohjolan ote

Hankkeessa haapajärvinen Pohjolan ote-urheiluseura hankki nyrkkeilyvarusteita seuran treenikäyttöön. Hankkeen tavoitteena on madaltaa kynnystä aloittaa liikkuminen sekä lisätä liikkumisen monipuolisuutta. Treeneihin osallistuminen ei edellytä omien välineiden hankkimista, mikä mahdollistaa helpon kokeilemisen ja liikkumisen ilon löytämisen ilman suuria taloudellisia panostuksia.

Hankkeessa Pohjolan ote-urheiluseura hankki nyrkkeilyvarusteita seuran treenikäyttöön. Hankkeen tavoitteena on madaltaa kynnystä aloittaa liikkuminen sekä lisätä liikkumisen monipuolisuutta. Treeneihin osallistuminen ei edellytä omien välineiden hankkimista, mikä mahdollistaa helpon kokeilemisen ja liikkumisen ilon löytämisen ilman suuria taloudellisia panostuksia.

Seura järjestää matalan kynnyksen kuntonyrkkeilytoimintaa, joka on suunnattu kaikille yli 12-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Alussa käytössä olivat omat ja lainavarusteet. Laadukkailla ja turvallisilla varusteilla seura varmistaa hyvät ja turvalliset treenipuitteet kaikille halukkaille.

Seuran aktiivi Kirsi Pirinen kertoo, että idea hakea rahoitusta yhdistyksen toiminnan kehittämiseen tuli aiemmista kokemuksista muissa seuroissa, joissa on onnistuneesti kehitetty toimintaa Leader-rahoituksen avulla. Näistä kokemuksista on jäänyt positiivinen kuva yhteistyöstä.

”Leader-rahoitus on ollut erittäin tärkeä yhdistyksen toiminnan kannalta. Nykyään seurat ovat pieniä ja toiminta on pitkälti omarahoitteista. Jotta seuratoimintaa voidaan ylläpitää ja kehittää, tarvitaan vakavaraisuutta isompiin hankintoihin. Tämä luo turvaa toiminnan jatkuvuudelle ja mahdollistaa palvelujen tarjoamisen mahdollisimman matalalla kynnyksellä.” – Pirinen kertoo.

Pirinen kokee, että Leader-rahoitus on tärkeä rahoitusmuoto seuroille, sillä se mahdollistaa seuran toiminnan ilman, että kaikki aika kuluu varainhankintaan. Ulkopuolinen rahoitus keventää ydinjoukon taakkaa mikä on elintärkeää nykyisessä tilanteessa, jossa varainhankinta on harvempien harteilla. Pohjolan ote suosittelee Leader-rahoitusta yhdistyksille, koska se tarjoaa yhdistyksille mahdollisuuden kehittää toimintaansa helpommin ja keventää talkoovoimin toimimisen kuormitusta. Yhdistykset ponnistelevat usein pienillä jäsenmäärillä, mikä voi olla uuvuttavaa. Leader-rahoituksen turvin asioita saadaan eteenpäin helpommin, mikä parantaa jäsenten jaksamista ja mahdollistaa tehokkaamman toiminnan kehittämisen.


Katso myös