Vuoden Leader-toimija

Kiertävä pöllöpatsas on luovutettu jo vuodesta 2010 alueen aktiiviselle toimijalle. Palkinto on myönnetty esimerkillisille hankkeille tai toimijoille, jotka ovat toimineet hyvinä esimerkkeinä uusista toimintatavoista, yhteistyön lisäämisestä tai vaikkapa erityisen suuresta talkoohengestä.

Vuonna 2023 Vuoden Leader- toimijana palkittiin Nivala-Seura ry.  Nivala-Seura on kotiseutuyhdistys, joka aktiivisesti kehittää toimintaansa ja miettii uusia lähestymistapoja perinteiseen kotiseututyöhön. Kehittämistyöhön yhdistys hyödyntää monipuolisesti erilaisia hankerahoituksia.

Nivala-Seura on toteuttanut yhteensä seitsemän Leader-rahoitettua yleishyödyllistä kehittämis- tai investointihanketta ohjelmakaudella 2014-2022, yhteensä noin 160 000 euron edestä Leader-tuki ja seuran omarahoitus mukaan lukien. Hankkeiden teemat ovat vaihdelleet lähituotepuodista peltoluontokeskuksen toimintaan ja Nivalan matkailukohteiden tuotteistamisesta Katvalan kotiseutumuseon toiminnan kehittämiseen.

Lisäksi Nivala-Seura on ollut mukana Puolan kanssa toteutussa kansainvälisessä Youthful Heritage  -hankkeessa, jonka tavoitteena on ollut löytää uusia, osallistavia keinoja innostaa nuoria mukaan kulttuurityöhön.

Jo aiemmin on Leader-hankkeella toteutettu puitteet Katvalan kotieläinpihalle, joka on toiminut jo 10 vuotta kesäisin yhteistyökumppaneiden kanssa.


Katso myös