Toukokuussa myönnetyt tuet

Keskipiste-Leader ry:n hallitus esitti kokouksessaan 12.5. tukea yhdeksälle yleishyödylliselle hankkeelle ja kuudelle yritykselle yhteensä noin 530 000 euron edestä.  Myönnettyjen tukien myötä mm. luodaan uusia palveluita alueelle ja parannetaan alueen virkistys- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

krookuksia

YRITYSTUET

MinneSarastus Oy, Haapajärvi: Investointituki päihdekuntoutustoiminnan aloittamiseen 60 882 €

Ylihirsi Oy, Nivala: Investointituki perinnehirsirakentamisen kalustoon 3 310 €

Ari Viia Oy, Nivala: Kokeilutuki klassikkoautojen varaosien välityspalvelun kehittämiseen 10 000 €

Eteläniemi A&E Oy, Nivala: Investointituki maaseudun infra-isännöinnin kehittämiseen 8 210 €

Café Maalaisunelma Oy, Reisjärvi: Investointituki kahvilavaunu- ja erikoisleipomotoiminnan kalustohankintoihin 2 149 €

ClearReino Oy, Pyhäjärvi: Kokeilutuki kosketusnäyttöjen puhdistusmekanismin kehittämiseen 8 000 €

HANKETUET

Kyösti Kallion koulun vanhempainyhdistys ry, Nivala: Kaikki Liikkuu -investointihanke. Kaikki Liikkuu -hanke on Nivalan Kyösti Kallion koulun Vanhempainyhdistys ry:n organisoima yleishyödyllinen hanke, jonka toteutuminen edesauttaa ja kannustaa lapsia, nuoria ja aikuisia liikkumaan monipuolisesti niin vapaa-ajalla kuin kouluaikanakin. Hankerahalla rakennetaan nivalalaisille lapsille ja nuorille Kyösti Kallion koulun läheisyyteen täysin uusi ja nykyaikainen lähiliikuntapaikka. Alue tukee lähialueen eri toimijoiden liikunnallista toimintaa sekä koulun oppilaiden liikkumista. Tuki 51 630 €

Ahteen koulun vanhempainyhdistys ry, Nivala: Ahe liikuttaa lisää! -investointihanke. Ahe liikuttaa lisää -hanke on Ahteen kylän kehittämishanke, joka on jatkoa vuonna 2013 toteutetulle hankkeelle. Tässä hankkeessa toimijana on Ahteen koulun vanhempainyhdistys ry. Hankkeen tarkoituksena on kehittää kylää edelleen, lisätä kylän keskiössä sijaitsevan koulun ja sen ympäristön käytettävyyttä eri ikäisten kyläläisten käytössä. Hankkeella toteutetaan Ahteen koulun ympäristöön nykyaikaiset ulkoilu- ja lähiliikuntapaikat, jotka palvelevat kyläläisiä mahdollisimman hyvin. Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa seuraavat kohteet: Kuntoportaat, kota, leikkivälineet, ulkokuntosalivälineet sekä ulkoilualueen yleinen viihtyisyys. Tuki 33 100 €.

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Nivala, Reisjärvi ja Kärsämäki: Palvelut uusiksi – yritysryhmähanke. Yritysryhmähankkeen toiminta kohdistuu seitsemän hyvinvointi- ja sote-alan osallistujayrityksen yhteiseen liiketoiminnan kehittämiseen, palveluiden uudistamiseen ja yrittäjien osaamisen kehittämiseen. Yrittäjät tunnistavat uudistumisen tarpeet ja kehittämisen kohdat, mutta yrityksen päivittäisen toiminnan ohessa kehittämistoiminnan ideoinnille ja toteutukselle ei riitä resursseja. Yritysryhmähankkeen kautta yritykset saavat innostusta, työkaluja, tarvittavaa apua ja pontta toimeenpanoonsa yrityksen liiketoiminnan ja palveluiden uudistamiseksi. Uusi osaaminen mahdollistaa uusien kohderyhmien, markkinaetujen ja kilpailukyvyn saavuttamisen. Hanke koostuu yhteisistä työpajoista ja yrityskohtaisista toimenpiteistä. Hankkeessa on mukana yrityksiä Nivalasta, Reisjärveltä ja Kärsämäeltä. Tuki 25 400 €

Lamminahon Ahto ry, Pyhäjärvi: Viihtyisämpi – monipuolinen Honkavuori -investointihanke. Honkavuoren luonto- ja liikuntakeskusta on kehitetty Pyhäjärvellä pitkäjänteisesti vuosien ajan. Uuden hankkeen avulla kehitystyö jatkuu edelleen. Tavoitteena on monipuolistaa alueen käyttöä ympärivuotiseksi. Talviolosuhteet ovat jo hyvällä tasolla, mutta kesäkäytön osalta alue vaatii edelleen kehittämistä. Uuteen hankkeeseen sisältyy kuusi eri kehityskohdetta: 1. Maastopyöräilyreitistön rakentaminen. 2. Mönkijän hankkiminen lisävarusteineen Honkavuoren kunnossapitotöiden helpottamiseksi. 3. Frisbeegolfradan kunnostaminen ja jatkaminen. 4. Opastekylttien uusiminen kunto- ja hiihtoradalle, maastopyöräreitille ja frisbeeradalle. 5. Honkavuoren Hiisituvan lämmitysjärjestelmän muuttaminen öljylämmityksestä maalämpöön. 6. Maisemointityöt. Tuki 77 800 €

St. Lake Golf Oy, Pyhäjärvi: Uutta virtaa -investointihanke. St.Lake Golf Oy ja St. Lake Golf ry ylläpitävät yhdeksänreikäistä golf-kenttää Pyhäjärvellä. Yhtiö ja seura toimivat yhteistyössä tarjoten alueen golffareille ja vieraspelaajille mahdollisuuden liikuntaharrastukseensa. Toiminta on yleishyödyllistä eli kaikki tuotot käytetään toiminnan kehittämiseen. Yhtiö ja seura toimivat kiinteässä yhteistyössä siten, että yhtiö hoitaa kenttää ja seura vuokraa kentän hoidettuna ja pyörittää varsinaisen toiminnan. Hankkeessa rakennetaan huoltohalli, tankkauspiste ja pesupaikka. Tällä hetkellä käytössä olevat, yli 50 vuotta vanhat entisen vanhainkodin tilat eivät vastaa nykyaikaisia vaatimuksia. Peseytymistilat puuttuvat eikä rakennukseen ei tule vettä. Myös polttoaineiden turvalliset tankkaus- ja varastointitilat puuttuvat samoin kuin koneiden ja laitteiden pesupaikan öljynerotus. Uusi rakennus tulee samaan pihapiiriin klubirakennuksen kanssa, jolloin tilojen yhteiskäyttö tehostuu. Tuki 84 700 €

V.ja U.-seura Pyhäjärven Pohti r.y., Pyhäjärvi: Seuran kalustovarastoinnin kehittäminen. Pyhäjärven Pohti ry:llä on olemassa merkittävä määrä erilaisia rakenteita ja osia, joita tarvitaan erilaisten urheilutapahtumien järjestämisessä. Varsinkin maastohiihdon eri tapahtumien järjestämisessä tarvitaan paljon erilaisia rakennelmia ja rakenteita, joiden hankkiminen ja valmistaminen on taloudellisesti merkittävää. Kalustolle ei kuitenkaan ole osoittaa asianmukaista säilytyspaikkaa, vaan ne ovat ripoteltuina pitkin kuntaa yksityishenkilöiden varastoissa. Pohti haluaa rakentaa oman varaston Honkavuoren liikunta- ja urheilukeskuksen yhteyteen omaisuutensa varastoimista varten ja tukemaan erilaisten liikuntatapahtumien järjestämistä. Uusi varasto tehostaa huomattavasti tapahtumajärjestämistä, joka tapahtuu talkoovoimin. Tuki 24 700 €

Haapaveden seurakunta: Pelastusoperaatio Paakkila, vaihe 2 -investointihanke. Haapaveden seurakunta kunnostaa vanhaa Paakkilan pappilaa alueen asukkaiden ja toimijoiden käyttöön. Ensimmäisessä vaiheessa oikaistiin perustus, uusittiin alapohja sekä lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmät. Tässä hankkeessa toteutetaan kunnostamisen toinen vaihe eli huoneet sisustetaan ja asennetaan sekä sähkö että LVI. Uudistettuna pappila tulee toimimaan niin kesä- kuin talvikaudella Paakkilan kannatusyhdistyksen ylläpitämän puutarhan toimintaympäristönä, mutta myös pienimuotoisten juhlien ja kokousten pitopaikkana sekä lasten ja nuorten kokoontumistilana. Tuki 100 000 €.

Haapaveden kaupunki: Elinvoimaiset kylät -kehittämishanke. Haapavedellä on laskentavasta riippuen jopa parisenkymmentä kylää, joissa toimintaa on kyläaktiivien ja kyläyhdistysten lisäksi erilaisten muiden yhdistysten kautta. Kylien ja niiden toimijoiden keskuudesta on noussut erilaisia tarpeita tulevaisuudesta, joita kaupunki haluaa yhteistyössä kyliensä kanssa edesauttaa ja kehittää. Hankkeen päätavoite on Haapaveden kylien pito-, veto-, ja elinvoimaisuuden lisääminen. Hankkeessa tehdään tarvittavia toimenpiteitä per kylä, osa yhteisesti osa kyliä itseään kuunnellen. Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. Haapaveden kyläneuvoston perustaminen, kyläsuunnitelmat ja kylien omien investointien kartoitus, kylien kouluttautuminen, viestintä ja markkinointi sekä uudet tapahtumat. Hanketta hallinnoi Haapaveden kaupunki ja hankkeen toteuttamiseen on sitoutunut tässä vaiheessa 11 Haapaveden kylää. Tuki 71 540 €

Siikalatvan kunta: Pohjoisen suoluontoreitistön perustamisen pohjatyöt -kehittämishanke. Haapaveden-Siikalatva seutukunnan suoluontomatkailu hanke päättyi joulukuussa 2021. Hankkeessa tunnistettiin kaksi reittikokonaisuutta, joiden käyttötarkoitus paikallisten asukkaiden virkistys ja harrastuskäyttö sekä luontomatkailun edistäminen. Hankkeen tavoitteena on luoda puitteet reitistölle ja saada maanomistajien kirjalliset luvat sekä tehdä tarkat kustannusarviot itse rakentamistyöstä ja arvioida reitistön ylläpitokustannukset. Tässä hankkeessa keskitytään yksinomaan seutukunnan hankkeen tunnistamaan ns. pohjoiseen reitistöön. Tämä reitistö sisältää n. 75km Siikalatvalle tyypillistä luontoa (suomaisemaa, erämaata, jokia). Reitistö kulkee n.100 maanomistajan kiinteistön kautta. Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään myöhemmässä yleishyödyllisessä investointihankkeessa. Tuki 24 760 €

 

TUKEA YHTEISÖILLE JA YRITYKSILLE PIENIIN HANKKEISIIN

Lisäksi huhti-toukokuun aikana on myönnetty Yhteisö Leader –tukea yhdeksälle yhdistykselle ja Startti Leader –tukea 13 yrityksen pieniin hankkeisiin.

STARTTI LEADER -RAHOITUSTA SAANEET YRITYKSET

 1. CoPaint Oy, Nivala: kehittämistuki yrityksen internetsivujen kehittämiseen, 424 €.
 2. Janfix, Nivala: investointituki yrityksen aloitushankintoihin, 960 €
 3. JM Machine Oy, Nivala: kehittämistuki yrityksen internetsivujen tekemiseen ja graafiseen suunnitteluun, 845 €
 4. Tmi Jaana Pietarila, Nivala: investointituki kaluston hankintaan, 658 €
 5. Toimelias Oy, Nivala: investointituki yrityksen aloitushankintoihin, 525 €
 6. Jori Laitila tmi, Kärsämäki: investointituki magneettiporakoneen hankintaan, 966 €
 7. Hoitohuone Leelia, Haapavesi: investointituki kaluston hankintaan ja kehittämistuki yrityksen internetsivujen tekemiseen, 875 €
 8. Mainostoimisto Utumedia Oy, Haapavesi: kehittämistuki koulutukseen, 575 €
 9. Villa Korkatti/Kylpyläsaaren Matkailu, Haapavesi: investointituki pienkaluston hankintaan, 560 €
 10. Liikunnan ilo Tmi Myllykoski, Siikalatva: investointituki kuntosalivarusteisiin, 351 €
 11. Susanna Kesti, Siikalatva: kehittämistuki maatilamatkailun sähköisen markkinointimateriaalin luontiin, 583 €
 12. Polefit, Pyhäjärvi: investointituki yrityksen aloitusinvestointeihin ja kehittämistuki koulutukseen, 1300 €
 13. Reisjärven Hevoskeskus, Reisjärvi:  kehittämistuki uusien tuotteiden suunnitteluun, 1000 €

YHTEISÖ LEADER -RAHOITUSTA SAANEET YHDISTYKSET

 1. Pyhäjärven Pohti, Pyhäjärvi: Toiminnan markkinoinnin kehittäminen, tuki 500 €.
 2. Pyhäjärven nuoriseura ry, Pyhäjärvi: Teatteri KesäHeinän uudet opastekyltit, tuki 180 €
 3. Pyhännän avantouimarit, Pyhäntä: Avantouimareiden saunan kunnostus, tuki 500 €.
 4. Pyhännän maa- ja kotitalousseura ry, Pyhäntä: Kanahäkin hankinta seuran kanoille ja pupuille, tuki 188 €.
 5. Pyhännän metsästysyhdistys, Pyhäntä: Lapsille sopivien metsästys-simulaattoriaseiden hankinta, tuki 500 €.
 6. Keskipiste-Racing ry, Siikalatva: Yhteisen trailerin hankinta kilpa-autojen kuljetukseen, tuki 500 €.
 7. Keskipisteen alueellinen teatteriyhdistys KEPITYS ry, Siikalatva: Äänentoistolaitteiden hankinta kesäteatteriin, tuki 500 €.
 8. Pulkkilan Erä ry, Siikalatva: Kannettavan tietokoneen hankinta palveluiden ylläpitoa varten, tuki 500 €.
 9. MLL Haapajärven yhdistys, Haapajärvi: Benji-trampoliinin hankinta lasten toritapahtumaan, tuki 500 €.