Toukokuussa myönnetyt tuet

Keskipiste-Leader ry:n hallitus myönsi toukokuun kokouksessaan rahoitusta yhteensä n. 282 000€ edestä. Rahoitusta myönnettiin 11 yritykselle kehittämis- ja investointihankkeisiin ja viidelle yleishyödylliselle hankkeelle. Myönnettyjen rahoitusten avulla tuetaan mm. yritysten uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä parannetaan alueen asukkaiden kokoontumis- ja harrastusmahdollisuuksia 

Kukkiva omenapuun oksa

YRITYSTUET

Paten Puu ja Savu Tmi, Kärsämäki: Investointituki veneveistämön toimitilojen saneeraukseen 18 162 €

Suomen Kierrätysmaa Oy, Nivala: Kehittämistuki uuden verkkopalvelun kehittämiseen 3000 € 

LinnaWork Oy, Nivala: Investointituki aurinkopaneelitelineiden tuotantotilojen rakentamiseen 36 493 €

Korpifiber Oy, Nivala: Kehittämistuki johtamisjärjestelmien kehittämiseen 3000 € 

Balance Care Oy, Nivala: Kehittämistuki kouluttajuusohjelman kehittämiseen 3000 € 

Kukkalato, Nivala: Maatalouden kokeilutuki 7500 €  

Alasaari Kalevi, Nivala: Maatalouden kokeilutuki 7500 € 

Suomen Kaapelitarvike Oy, Haapajärvi: Kehittämistuki uuden laitteen tuotekehitykseen 3000 € 

Susannan Siivoustyö, Siikalatva: Investointituki majoitus- ja elämyspalvelutarjonnan laajentamiseen 2371 € 

Salus Qualitas Consulting Oy, Reisjärvi: Kehittämistuki digitaalisen palvelun suunnitteluun 3000 € 

Villa Korkatti, Haapavesi: Tuki kehittämistoimenpiteen valmisteluun 2000 € 

HANKETUET

Maaralan Kyläyhdistys ry, Pyhäntä: Kylätalo kuntoon -investointihanke. Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Maaralan kylätaloa ja lisätä koulun toiminnallisuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Maaralan koulua käyttää erilaiset toimijat, joten ajanmukaiset, esteettömät ja turvalliset tilat ovat hyvin tärkeitä. Hankkeessa kunnostetaan koulun keittiötä, ja koulun lämmitystä varten hankitaan ilmalämpöpumput sekä pienet rakennuslämmittimet. Lisäksi koulun pihapiiriin rakennetaan kotarakennus erilaisten käyttäjäryhmien virkistys- ja retkeilytarkoituksiin. Hankkeessa kunnostetaan myös koulun ulko-ovet ja sekä ostetaan ruohonleikkuri piha-alueiden huoltoa varten. Sisäänkäyntiin rakennetaan sisäänkäyntiliuska ja sisätiloihin sisävessa. Koulun pihaan lisätään valaistusta. Hankkeen toteuttaa Maaralan kyläyhdistys yhteistyössä paikallisen metsästysseuran kanssa.  Tuen osuus 66 149 € 

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä: Kehittyvät, näkyvät ja saavutettavat palvelut. Hankkeella turvataan ja kehitetään Haapaveden, Siikalatvan sekä Pyhännän alueiden yritysmuotoisia palveluita sekä uudistetaan, monipuolistetaan ja kehitetään alueelle tarpeellisia kivijalka, verkko- ja digitaalisia palveluita. Kohderyhminä ovat alueen palvelualojen yrittäjät sekä yritystoiminnasta kiinnostuneet ja sitä suunnittelevat henkilöt. Lisäksi mukana voi olla isompia yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka voisivat tuottaa palveluita. Hankkeessa laaditaan alueellinen palvelujen tarjontaa koskeva selvitys koskien koko aluetta. Lisäksi tuodaan alueen palvelutarjontaa näkyväksi mm. tapahtumien avulla sekä järjestetään erilaisia yrittäjyyttä tukevia koulutuksia. Hankkeen tuloksena on alueen palvelujen paraneminen ja monipuolistuminen sekä mahdollisten uusien yritysten syntyminen. Erityisenä painopistealueena ovat matkailupalvelut. Tuen osuus 88 030 €

Pyhäjärven Reserviupseerikerho: Ilmalämpöpumput Pyhäjärven Reserviupseerimajalle. Pyhäjärven Reserviupseerikerholla on kaksi rakennusta ympärivuotisessa käytössä. Molemmissa rakennuksissa on suora sähkölämmitys ja nyt lämmitysmuoto on tarkoitus muuttaa ilmalämpöpumppuihin. Aiemmin Leader-rahoituksella kunnostettu Pyhäjärven Reserviupseerimaja toimii kokoontumistilana ja sitä käyttävät mm. kyläyhdistykset, nuorten urheilujoukkueet, eläkeläiset, sotaveteraanit, seurakunta ja partiolaiset. Tuen osuus 3 600 € 

Nivalan Nuorisoseura: Nivalan Nuorisoseuran kahvion kunnostaminen. Nivalan Nuorisoseuran kahvio on alkuperäisessä asussaan eli pääosin 46 vuoden ikäinen ja vaatii kunnostusta. Talo on erittäin runsaassa käytössä niin nuorisoseuralaisten kuin ulkopuolisten tahojen järjestämässä toiminnassa. Runsas käyttö on aiheuttanut paljon kulumajälkiä ja kalusteiden rikkoontumista vuosikymmenten saatossa. Hankkeessa maalataan kahvion seinät sekä hankintaan uusia kalusteita.  Pöytien vaihdolla ja seinien maalaamisella tavoitellaan parempaa hygieenisyyttä, valoisuutta ja viihtyisyyttä kahvioon. Tuen osuus 6 317 €

Nivalan kaupunki: Nivalan kylien luontomatkailu näkyväksi – NÄKYVÄ. Hankkeen päätavoitteena on tehdä Nivalan kylien upeat luontokohteet tunnetuiksi ja saavutettaviksi sekä parantaa niiden markkinointia ja ylläpitoa. Hanketta toteuttaa Nivalan kaupunki yhdessä alueen aktiivisten kylien kanssa. Tavoitteena on, että jokaisen mukaan hankkeeseen mukaan lähteneen kylän yhdistyksen kanssa tehdään selvitys kylän ulkoilu- ja luontokohteista. Hankkeessa kuvataan olemassa olevat luontomatkailukohteet Visit Nivala –sivustolle ja selvitetään karttojen tarve kohteille. Tavoitteena on saada kaikki kohteet koottua yhteen digikarttaan, johon kaikki Nivalan liikunta- ja ulkoilupaikat kootaan. Hankkeessa selvitetään olemassa olevien rakennettujen luontokohteiden kunto, omistajuus ja tehdään tarvittavat korjaussuunnitelmat sekä suunnitellaan uusia kohteita. Erillistä investointihanketta varten selvitetään kaikki ulkoilu- ja luontokohteisiin tarvittavat investointitarpeet ja tehdään tarkka investointisuunnitelma selvityksen pohjalta kustannusarvioineen. Tuen osuus 28 386 € 

Lisäksi huhtikuun aikana on myönnetty Yhteisö Leader –tukea viidelle yhdistykselle ja Startti Leader –tukea seitsemän yrityksen pieniin hankkeisiin. Nuoriso Leader -rahoitusta myönnettiin kolmelle nuorten omalle hankkeelle.

STARTTI LEADER -RAHOITUSTA SAANEET YRITYKSET MAALISKUU 2023

 1. Minette, Reisjärvi: Alkavan elämyspalveluyrityksen investoinnit ja kehittäminen, tuki 1000 € 
 2. Rakennuspalvelu A.Niemi Oy, Haapavesi: Betoni-injektointipalvelun markkinointi ja viestintä, tuki 470
 3. Autatko Oy, Haapavesi: Täydennyskoulutus, tuki 660 € 
 4. Ad Fish, Pyhäjärvi: Studion rakennus ääni, video- ja striimituotantoa varten, tuki 1000 € 
 5. NailStudio Emilia, Pyhäjärvi: Laiteinvestoinnit, tuki 377
 6. Injan, Nivala: Videomarkkinoinnin aloitustarvikkeet, tuki 166
 7. Suomen Vahvin Oy, Haapajärvi: Uuden yrityksen kalustohankinnat ja nettisivut, tuki yhteensä 2000 € 

YHTEISÖ LEADER -RAHOITUSTA SAANEET YHDISTYKSET MAALISKUU 2023

 1. Eläkeliiton Pyhännän yhdistys ry, Pyhäntä: Äänentoistolaitteet Yhteisötilaan kokouksia, tapahtumia ja karaoketoimintaa varten, tuki 800 €
 2. Pyhännän maa- ja kotitalousseura ry, Pyhäntä: Hankitaan tietokone ja ulkoinen kovalevy yhdistyksen hallintoa varten, tuki 585
 3. Nivalan Sydänyhdistys ry, Nivala: Markkinointimateriaalia tapahtumiin osallistumista varten, tuki 800 €
 4. Nivalan Sukeltajat ry, Nivala: Hankitaan yhteiskäyttöön tulevia uppopallovarusteita, tuki 712 €
 5. Jokivarren kyläyhdistys ry, Haapavesi: Pitkospuut Halmenlammen laavulle, tuki 800

NUORISO LEADER RAHOITUSTA SAANEET TAMMI-MAALISKUU 2024 

 1. Haapajärven ammattiopiskelijat: Tapahtumateltan hankinta, tuki 500
 2. Haapajärven yläasteen tukioppilaat: Festareiden järjestäminen, tuki 1000 €
 3. Haapaveden nuorisovaltuusto: Ege Zulun keikka, tuki 1000