Hakemusten käsittely on alkanut

Keskipiste-Leader ry:n hallitus käsitteli kokouksessaan 7.9. ohjelmakauden 2023-2027 ensimmäiset saapuneet hakemukset ja tukea myönnettiin yhteensä seitsemälle kehittämishankkeelle sekä kuudelle yritykselle noin 325 000 euron edestä.

YRITYSTUET

Tmi Marko Vartiainen, Haapajärvi: Investointituki toiminnan laajentamiseen 39 480 €

CoPaint Oy, Nivala: Investointituki märkämaalauslinjaston hankintaan 39 849 €

Hemparts Oy, Nivala: Investointituki särmäyskoneen hankintaan 18 800 €

K&K Vesi ja kiinteistötekniikka Oy, Nivala: Investointituki hallitilan hankintaan 26 190 €

Maalaiskartano Pihkala Oy, Siikalatva: Investointituki energiatehokkuuden parantamiseksi 4 736 €

Vegeelia Oy, Siikalatva: Investointituki lämmitysmuodon muuttamiseksi fossiilisesta uusiutuvaan 15 634 €

HANKETUET

Pyhännän metsästysyhdistys ry, Pyhäntä: Pyhännän ampumarata -investointihanke. Pyhännän metsästysyhdistys ry on perustamassa ampumaradan. Pyhännällä ei ole aiemmin ollut ampumarataa, jossa harrastajat pääsisivät keskitetysti harjoittelemaan. Metsästysyhdistys toteuttaa alueelle ampumakatokset ja muita rakenteita. Uuden ampumaradan lukumääräisesti suurin käyttäjäryhmä ovat metsästäjät, muita käyttäjäryhmiä ovat ampumaurheilun harrastajat ja reserviläiset. Ampumatoimintaa keskittämällä pystytään hallitsemaan ja vähentämään mahdollisia ampumistoiminnan ympäristöhaittoja. Tuen osuus 7 327 €

Sukellusseura Ahti, Nivala: Sukellus- ja pelastuskäyttöön soveltuvan veneen hankinta ja varustelu. Sukellusseura Ahti ry on Pohjois-pohjanmaan alueella toimiva Sukeltajaliitto ry:n jäsenseura. Yhdistys toimii aktiivisesti tarjoten sukelluskoulutusta monipuolisesti, sukellusreissuja viikoittain lähialueen vesistöissä, ohjattuja sukellusleirejä kotimaassa ja ulkomailla, sekä toimintaa Vapaaehtoisessa pelastuspalveluksessa (Vapepa). Harrastus- ja Vapepa-toiminnan ohella yhdistys suorittaa myös alueella uimarantojen tarkastuksia ja puhdistuksia, veden alla olevien rakenteiden tarkastuksia sekä uponneiden laitteiden ja koneiden nostoja. Seura hankkii turvallisemman, kapasiteetiltaan paremman ja luontoystävällisemmän veneen sukellus- ja pelastuspalvelukäyttöön. Tuen osuus 38 753 €

Pahkakylän kalastusseura ry, Nivala: Pohjojärven kuntopolku -investointihanke. Pohjojärvi on Nivalan Pahkakylällä keskeinen yhteistoimintaan ja viihtyvyyteen vaikuttava tekijä. Järven uimarannalla kyläläiset ovat pitäneet erilaisia tapahtumia mm. illanviettoja. Järven kuivatuskanavien penkoille on kasvanut pensaikkoa ja puustoa vuosien aikana tukkien penkalla liikkumisen, lisäksi kuivatuskanavat ovat vuosien aikana lähes tukkeutuneet. Kylän toiminnan aktiivit ovat jo pitkään harkinneet toimintojen kehittämistä. Järven ympärille on mahdollista rakentaa kuntoliikuntapolku ympärillä olevien penkkojen yhteyteen. Kuntopolku voisi mielekkäästi soveltua kuntoiluun ja asukkaiden liikunnan ja terveyden edistämiseen. Kuntopolku soveltuisi talviaikaan myös hiihtoladun paikaksi. Tuen osuus 12 324 €

Haapajärven Pohjoinen Metsästysseura ry, Haapajärvi: Karijoen kotahanke. Hankkeessa rakennettaan iso kota Kuusaan kylälle seuran jäsenten ja kyläläisten vapaaseen. Myös ulkopuolisille tarjotaan mahdollisuus kodan käyttöön. Tällä hetkellä seuralla ei ole käytössä isompaa tilaa, jossa voisi järjestää toimintaa ja käyttää metsästyssimulaattoria, jonka avulla voidaan kannustaa nuoria harrastuksen pariin. Hanke täydentää myös alueelle aiemmin toteutettuja hankkeita, kuten kyläyhdistyksen tekemä ”Kylätalolta kylätalolle” -maastopyöräreitti, jonka läheisyydessä tuleva kota sijaitsee. Tuen osuus 49 486 €

Jokuset kyläyhdistys ry, Haapajärvi: Voimaa Eurolaan -investointihanke. Jokuset kyläyhdistys ry ylläpitää Kylätalo Eurolan toimintaa, joka on Kuusaa-Jokelan kyläläisten yhteinen kokoontumis- ja harrastuspaikka. Kylälle on tehty viime vuosina myös uusia ulkoilureittejä ja kylätalo palvelee alueella vierailevia retkeilijöitä. Lisäksi kylätalon pihassa on matkaparkki. Hankkeessa hankitaan traktori sekä siihen liittyviä koneita, jotka helpottavat kylätalon ulkoalueiden kunnossapitoa ja toimivuutta. Traktoria tarvitaan monissa kylätalon toiminnoissa mm. puuhuollossa, ulkoilureittien rakentamisessa ja kunnossapidossa, piha-alueiden talvikunnossapidossa ja tavaroiden kuljettamisessa. Tähän asti kyläläiset ovat tehneet traktorityöt talkoilla, mutta kylätalon toiminta on laajentunut ja traktoria tarvitaan enemmän käyttöön mitä talkootyönä on mahdollista. Tuen osuus 13 000 €

Piippolan kyläyhdistys ry, Siikalatva: Piippolan Vaarin leikkipuisto -investointihanke. Hankkeen toteuttajana toimii Piippolan Kyläyhdistys, jonka tavoitteena on tehdä Piippolan kylälle nykypäivän turvallisuusvaatimuksia noudattava ja lapsiperheitä palveleva leikkipuisto. Piippolan kylätaajama on ollut pitkään ilman nykyaikaista leikkipuistoa, joka toimisi kohtaamispaikkana lapsiperheille ja vetovoimatekijänä koko kylän elinvoimaisuuden tukemiseksi. Leikkipuiston rakennuspaikka sijaitsee keskeisellä sijainnilla Piippolan kylätaajamassa, Asukas- ja kulttuuritalon (ent. Piippolan kunnantalo) ja Lamujoen välissä olevalla nurmialueella. Kylän tapahtuma-alueet, kuten Asukas- ja kulttuuritalo sekä urheilukenttä ovat aivan vieressä. Keskeisellä sijainnilla olevaa aluetta on helppo huoltaa ja sijainti näkyvällä paikalla on kylän asukkaille helposti käytettävissä. Tuen osuus 51 559 €

Haapavesi Folk ry, Haapavesi: Älykäs tapahtuma -yhteistyöhankkeen valmistelu. Haapavesi Folk ry valmistelee Älykäs kylä- yhteistyöhanketta Älykäs tapahtuma- teemalla. Tulevan yhteistyöhankkeen toisena toimijana on Weteraanimoottorikerho Wanha Woima ry Oulaisista. Valmisteluvaiheessa kartoitetaan potentiaalisia muita osatoteuttajia ja yhteistyökumppaneita lähialueen yhdistyksistä ja tapahtumajärjestäjistä. Tavoitteena on hakea yhdessä toteuttajakumppanin kanssa varsinaista Älykäs kylä- hankerahoitusta tammikuuhun mennessä. Älykäs tapahtuma -yhteistyöhankkeen pohjalla olevia kehittämistarpeita ovat mm. toteuttajien tapahtumien organisoimisen ja toiminnan uudistaminen, osaamisresurssien yhteinen hyödyntäminen, kestävän tulevaisuuden varmistaminen yhdistysten toiminnassa, nuorten aktiivisempi osallistaminen, digitaalisten ratkaisujen älykäs hyödyntäminen tapahtumatuottamisessa, tapahtuman taloudellisen ja sosiaalisen pääoman kartuttaminen sekä uudet innovaatiot. Tuen osuus 5 000 €