Toimijoita palkittiin kevätkokouksessa

Keskipiste-Leader ry:n kevätkokouksessa 11.5. palkittiin alueen toimijoita perinteiseen tapaan. Kiertävä pöllöpatsas on luovutettu jo vuodesta 2010 alueen aktiiviselle toimijalle. Palkinto on myönnetty esimerkillisille hankkeille tai toimijoille, jotka ovat toimineet hyvinä esimerkkeinä uusista toimintatavoista, yhteistyön lisäämisestä tai vaikkapa erityisen suuresta talkoohengestä.

Tänä vuonna Vuoden Leader- toimijana palkittiin Nivala-Seura ry.  Nivala-Seura on kotiseutuyhdistys, joka aktiivisesti kehittää toimintaansa ja miettii uusia lähestymistapoja perinteiseen kotiseututyöhön. Kehittämistyöhön yhdistys hyödyntää monipuolisesti erilaisia hankerahoituksia.

Nivala-Seura on toteuttanut yhteensä seitsemän Leader-rahoitettua yleishyödyllistä kehittämis- tai investointihanketta ohjelmakaudella 2014-2022, yhteensä noin 160 000 euron edestä Leader-tuki ja seuran omarahoitus mukaan lukien. Hankkeiden teemat ovat vaihdelleet lähituotepuodista peltoluontokeskuksen toimintaan ja Nivalan matkailukohteiden tuotteistamisesta Katvalan kotiseutumuseon toiminnan kehittämiseen.

Lisäksi Nivala-Seura on ollut mukana Puolan kanssa toteutussa kansainvälisessä Youthful Heritage  -hankkeessa, jonka tavoitteena on ollut löytää uusia, osallistavia keinoja innostaa nuoria mukaan kulttuurityöhön.

Jo aiemmin on Leader-hankkeella toteutettu puitteet Katvalan kotieläinpihalle, joka on toiminut jo 10 vuotta kesäisin yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vuoden Nuoriso Leader –palkinnon ja 250 € jatkototeutusrahan sai Kuusaa-Jokelan kaverukset -ryhmä Haapajärveltä Kuusaa(laiset) kuntoon! -hankkeen onnistuneesta toteuttamisesta.

Haapajärvellä Kuusaa-Jokelan lapset ja nuoret viettävät paljon aikaa yhdessä kylätalo Eurolan tiloissa. Nuoret saivat idean, että kylätalolla he voisivat harrastaa monenlaista,  jos vain olisi sopivia välineitä. Niinpä nuoret hakivat Nuoriso Leader -rahoitusta erilaisiin pallo- ja sisäliikuntavälineisiin, joiden avulla voisi aloittaa uusia harrastuksia koko kylän nuorten (ja miksei vanhempienkin) voimin.

Nuoret kertoivat hakemuksessa, että yhteisten harrastusvälineiden saaminen kylätalo Eurolaan olisi tärkeää sijainnin vuoksi. Muihin vastaaviin paikkoihin on pitkä matka. Eurolaan nuoret pääsevät itse kävelemällä tai pyöräilemällä, eikä heidän tarvitse olla pyytämässä kyytiä vanhemmilta.

Nuorten projekti toteutui hienosti ja sen aktiiviseen toteuttamiseen osallistui neljä kylän nuorta. Rahoituksesta oli hyötyä, sillä nyt Eurolaa voi käyttää paljon monipuolisemmin ja kaikenikäiset pääsevät liikkumaan oman kylän yhteisissä tiloissa. Nuoret oppivat myös esimerkiksi budjetointia sekä saivat rohkeutta lähteä vaikuttaviin hankkeisiin mukaan.

250 euron jatkototeutusrahalla nuoret aikovat järjestää jotain mukavaa yhteistä tekemistä, kuten  virkistysilta nuorille tai laavuretki kaikille innokkaille kyläläisille. Myös kesäkioskin pitämistä on mietitty.