Keskipiste-Leader ry:lle 7,3 miljoonaa euroa alueen kehittämiseen

Maa- ja metsätalousministeriön tekemän päätöksen mukaan Keskipiste-Leader jatkaa Leader-ryhmänä myös ohjelmakaudella 2023-2027 Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien alueella. Ministeriö myönsi noin 7,3 miljoonaa euroa, eli 25% enemmän kuin edelliskaudella, Keskipiste-Leaderin kehittämisstrategian toteuttamiseen.

Rahoitus käytetään alueen yritysten ja yhteisöjen hankkeisiin. Strategia laadittiin yhteistyössä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa alueen tarpeisiin perustuen. Julkisen rahoituksen lisäksi strategian toteutukseen sitoutuu yksityistä rahoitusta vähintään kolme miljoonaa euroa. Strategian kokonaisvaikutus alueen elinvoiman edistämiseen onkin mittava eli yli 10 miljoonaa euroa.

Kehittämisstrategiassa painotetaan alueen pienyrittäjyyden tukemista, yhteisöjen kehittämistoimintaa, viihtyvyyttä sekä nuorten osallistumista ja hyvinvointia. Ensimmäistä kertaa laadittiin myös oma nuorisostrategia, jonka valmisteluun alueen nuoret osallistuivat aktiivisesti. Myös ilmasto- ja ympäristöasiat sekä digitaalisuus nousevat jatkossa entistä enemmän kehittämisen teemoiksi. Yritys- ja hanketukien haku aukeaa myöhemmin keväällä.

Kaikkiaan ministeriö hyväksyi 52 Leader-ryhmää, jotka vuosina 2023–2027 kehittävät maaseutua kaikkialla Suomessa. Leader-toiminnalla eli yhteisölähtöisellä paikallisella kehittämisellä toteutetaan osaltaan Suomen CAP-suunnitelmaa. Paikallisilla toimilla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta, kehitetään paikallisia palveluja ja elinkeinoja, tuetaan mikroyrityksiä ja yrittäjyyttä ja lisätään osallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Leader-toiminta on ihmisten ja yhteisöjen aktivointia ja neuvontaa sekä rahoitusta ideoiden toteuttamiseksi. Leader-toiminnan rahoitus CAP-suunnitelmassa on 230 miljoonaa euroa, josta 43 prosenttia tulee EU:lta, 37 prosenttia valtiolta ja 20 prosenttia Leader-alueiden kunnilta. Seitsemän miljoonaa euroa jaetaan myöhemmin kauden aikana.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote aiheesta

Keskipiste-Leader ry:n strategia 2023-2027

Keskipiste-Leader ry:n nuorisostrategia