Youthful Heritage

Hankkeessa annetaan alueen nuorille parempi mahdollisuus tutustua kulttuuriperintöä ylläpitäviin toimijoihin ja tapahtumiin sekä antaa omia ideoitaan näiden uudistamiseksi.

Ryhmäkuva Paanukirkon edessä

Hankkeessa toimitaan kahdella tasolla; Kulttuuriperinnön kanssa toimivat organisaatiot vaihtavat parhaat käytännöt nuorten osallistamisesta keskenään ja luovat uudet menetelmät yhdessä työpajoissa. Nuorille järjestetään työpajoja, joissa tutustutaan eri maiden kulttuuriperintökohteisiin ja luoda uusia tapoja niiden uudistamiseksi.

Hanketta toteuttaa Suomessa K.H. Renlundin museo, Keskipiste-Leader, Rieska-Leader sekä Pirityiset. Keskipiste-Leaderin alueelta mukana ovat Nivala-Seura, Kattilakosken kulttuuriosuuskunta ja Haapavesi Folk. Kansainväliset kumppanit ovat Puolan ja Romanian Leader-ryhmien alueelta.


Katso myös